Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est Eesti keele kui teise keele õpetaja pädevusmudel ja koolitusvajadus. Uurimu...  
est Keelehärm  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Sõnavara õpetamine  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Video võõrkeeletunnis  
est Keeleõpetaja metoodikavihik. Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus  
est Mängime ja keel saab selgeks!  
est Õppematerjal koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetaja...
est, rus Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga