Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est „Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring“ Uuringu raport
est Avalikkuse ja sihtgruppide kaasamine „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ koostam...
est Euroopa kolmandate riikide kodanike lõimumisarutelude aruanne
est Integratsiooni kontseptuaalsed alused ja parimad praktikad
est Linna ja valla arengukavade integratsioonialaste meetmete analüüs
est Lõimumiskava 2008-2013 indikaatorite käsiraamat
est Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007“ dokumentide a...
est RIP 2008-2013 vajadus- ja teostatavusuuringute lõpparuanne  
eng State Integration Programme 2008-2013 Final Report on Needs and Feasibility...  
eng Tallinn Conference on Conceptualising Integration