Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
 
 
est „Eesti uusima aja kirjandus”. Töölehtede kogumik gümnaasiumiõpilastele
est „KÄSIKÄES“ Õpetajaraamat tööraamatu juurde
est „KÄSIKÄES“ Tööraamat eesti keele õppijale ja Eesti kodakondsuse taotlejale
est „Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring“ Uuringu raport
est Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2009
est Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2010
est Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2012  
est, rus ABIKS EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE JA KODAKONDSUSE SEADUSE TUNDMISE EKSAMI S...
est, rus Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse õpetamisel
est Ajaleheleht nr 7 ja 8 (november 2004)  
eng American Ethnologist - Culture, state, and security in Europe: The Case of ...
est ASTU SISSE! Uusimmigrandid meie ühiskonnas ja haridussüsteemis. Käsiraamat  
est ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpetajar...  
est ASTU SISSE! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks. Õpilase ...  
est Auditoorse keeleõppega kombineeritud erialane e-õppe kursus  
est Avalikkuse ja sihtgruppide kaasamine „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ koostam...
est Avatud noortekeskuste arendamine mitmekultuurilises ühiskonnas: Arenduskava...
est Avatud noortekeskuste olukorra kaardistamise uuring
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15