Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas
est Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas  
est Õpetaja tabeliraamat. Metoodiline juhend eesti keele grammatika seinatabeli...  
est Õpetajaraamat laste töölehtede juurde
est Õpime eesti keelt koos Mütsiku ja Patsikuga  
est Õpime hääldama  
est Õpin Eesti koolis. Eesti hariduskorraldust tutvustav infobrošüür
est Õppekavaarendustöö koolis: vahekokkuvõtteid arendustööst ja eestikeelse õpp...
est Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis
est Õppekomplekt ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE (õppemate...
est Õppematerjal koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetaja...
est Õppematerjalid Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksamiks...
est Õppematerjalid Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksamiks...
est Õppematerjalide kataloog
est Osale. Ütle, kui mõtled!
est, rus Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga
est Pildist saavad sõnad. Eesti keele õpet toetavate kõnearenduspiltide kogumik...  
est Pille ja Lauri lood. Eesti keele õppematerjalid vaegkuuljatele  
est Põhikooli ainetundide sõnavara
est Põlisuse faktor vähemusrahvusliku identiteedi kujunemisel Eestis
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15