Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaias 2005/2006. Jätku-uuring
est Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kutsekoolile
est Eesti keele sõnavara harjutusi  
est Eesti keele sõnavara- ja semantikaharjutusi
est Eesti kodanikukasvatuse kontseptsiooni teoreetilis-metodoloogilised lähteal...
est Eesti süntaks võõrkeeleõppe praktikule  
est EESTI ÜHISKONNA INTEGRATSIOONI MONITOORING 2008
est Eesti ühiskonna integratsiooniprogrammi 2008-2013 üldideoloogia kontseptuaa...
est Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus. Kvalitatiivne hinnang
est, eng Eesti-inglise sõnaraamat Eesti kodakondsuse taotlejale
est, rus Eesti-vene sõnaraamat Eesti kodakondsuse taotlejale
est Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides. Hetkeolukord ja vajadused
est Eestikeelse õppe laiendamine vene õppekeelega õpperühmadega kutseõppeasutustes
est Eestimaa piltkaart  
est EFANT. Veebipõhine eesti keele õppekeskkond  
est, eng, rus EIF 2007-2013 - teel lõimunuma Eesti poole
est, eng, rus EL PHARE eesti keele õppe programm 2001-2003: Lõpparuanne
est EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkon...
est EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkon...
est EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkon...
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15