Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est Eriala ja keeleõppe lõimimisest: Erialase eesti keele õppematerjalid  
est Erialane eesti keel kütuste tehnoloogia erialale  
est Erialaõppe ja keeleõppe lõimimisest. Käsiraamat vene õppekeelega kutseõppea...
est Esimene Euroopa keeleoskusuuring 2011: Eesti tulemused  
est EU Phare project ´Estonian language training and teaching in Estonian for n...
eng EU Phare project ´Estonian language training and teaching in Estonian for n...
est Euroopa kolmandate riikide kodanike lõimumisarutelude aruanne
est Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu mitmekultuurilist kooli, rahvuskultuurilis...
est, rus Finantsaabits  
est Grammatika? Jah, rõõmuga!
est Höövelspoon. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est, rus Infoteatmik kutseõppeasutuste õpilastele "Oma rada"
rus Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse õppematerjal vene keeles
eng Integration in the Estonian Media 1999-2003
eng Integration of Estonian Society: Monitoring 2000
eng Integration of Estonian Society: Monitoring 2002
eng Integration of Estonian Society: Monitoring 2005
eng Integration Policies and Measures: Case Study of Good Practices in Sweden, ...
eng Integration Yearbook 2003
eng Integration Yearbook 2004
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15