Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est Integratsioonidiskursus Eesti meedias. Mai 2004 - november 2005
est Integratsioonipoliitika ja meetmed: Heade praktikate uuring Rootsi, Taani j...
est Integratsiooniprotsessi kajastamine Eesti ajakirjanduses 1999
est Intensiivne eesti keele õpe lasteaias. Metoodiline juhend õpetajale  
est Joonestamine. Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile  
est, eng, rus Juhend iseseisvaks keeleõppeks
est Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel. Õppematerjal
est Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel. Sõnaloend
est, rus Kaheksa küsimust eesti keele õppe kohta
est Kaks sammu sissepoole. Ringmängulaulud  
est, rus Karjääriõpetuse õpetajaraamat kutsekoolidele (vene keeles)
est, rus Karjääriõppe sidumine praktikaga (vene keeles)
est, rus KARJÄÄRIPLANEERIMINE II teema: Töömaailma tundmaõppimine. Töölehtede kogumi...
est, rus KARJÄÄRIPLANEERIMINE III teema: Planeerimine ja otsustamine. Töölehtede kog...
est, rus KARJÄÄRIPLANEERIMINE. I teema: Enese tundmaõppimine. Töölehtede kogumik kut...
est Käsikäes. Pagulaste ja varjupaigataotlejate laste integreerimine Eesti hari...
est Käsiraamat: „Lõimitud aine- ja keeleõpe“
est Kaunis külaline. Interaktiivne programm eesti keele õppimiseks  
est Keel, võim, ühiskond  
est, eng Keeleeksamite sidumine Euroopa keeleõppe raamdokumendiga: õppimine, õpetami...  
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15