Raamatukogu
Prindi lehekülg
Virtuaalraamatukogu on väravaks Integratsiooni Sihtasutuse toetusel välja antud ja/või sihtasutuse poolt koondatud materjalide juurde. Siit leiab infot trükiste, sh õppematerjalide, integratsioonialaste uuringute jms kohta. Andmebaasist saab otsida autori nime, pealkirja, ilmumisaasta või märksõnade abil soovitud infot. Raamatukogu sisaldab nii väljaannete lühikirjeldust kui ka paljude materjalide täistekste. Tekstifailid on pdf-vormingus, nende vaatamiseks ja printimiseks saab tasuta kasutada Adobe Acrobat Reader’it.

Loodame, et virtuaalraamatukogust on teile abi info leidmisel.
Otsingusõna
Märksõna
Autor
Pealkiri
Aasta
 
Keel Pealkiri URL
est Kuidas kohaneda võõras kultuuris?  
est Kuidas õpetada erialakeelt. Metoodika käsiraamat
est, rus Kultuuriliste erinevuste konstrueerimine meedias: õppematerjal koolidele  
est Kümme aastat eesti keele kui teise keele õppematerjale 1991-2001. Retsensio...  
est Kutseõppeasutuste eesti erialakeele õpetamise töökavaraamat
est Kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele ainekavad
est Kuula ja tee  
est Kuula ja tee  
est LAK-õppe tuum
est Linna ja valla arengukavade integratsioonialaste meetmete analüüs
est, eng Lisamaterjal käsiraamatule „Keeleeksamite sidumine Euroopa keeleõppe raamdo...  
est Loeme koos  
est Lõimumiskava 2008-2013 indikaatorite käsiraamat
est Lood elust enesest. Eesti keele õppematerjalid vaegnägijatele  
est Loodusvaldkonna eesti keele õppematejal
est, rus Loon endale õppijana ise tee erialakeele juurde
est Lugeda on lahe  
est Määratlemata kodakondsusega isikute suhtumisest Eesti kodakondsuse saamisse...
est Mängime eesti keeles!
est Mängime ja keel saab selgeks!  
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15