Rahastajad ja nende sümboolika
Prindi lehekülg

Valdkondlike tegevuste elluviimisi rahastatakse Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest ning  Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Alljärgnevalt on toodud valik nimetatute logosid ja/ või sümboolikat, mida rahastatavate tegevuste juures  kasutada tuleb. Lisaks tuleb kasutada ka Integratsiooni Sihtasutuse logo.
 

Kultuuriministeeriumi logo

 

Kultuuriministeerium kasutab alates 2014. aastast uut logo. Kolme lõviga logo kasutatakse eelistatult värvilisena.

Kultuuriministeeriumi logo kujundusfailid:

* .png formaadis

* .png formaadis must-valge

* .ai formaadis Pantone trükk

* .ai formaadis CMYK trükk

* .ai formaadis CMYK trükk, must-valge


Logo kasutamise juhend: http://www.kul.ee/index.php?path=0x6x607

 


Haridus- ja Teadusministeeriumi logo
 
Haridus- ja Teadusministeerium kasutab alates 2014. aastast uut logo. Kolme lõviga logo kasutatakse eelistatult värvilisena.
 
 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi logo
* .pdf formaadis
* .png formaadis
 Euroopa Sotsiaalfondi logo 2014 - 2020

 


Vertikaalne
.jpg ja .pdf formaadis
Horisontaalne
.jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne
.jpg  ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne
.jpg ja .pdf formaadisLogod leiab http://www.struktuurifondid.ee/et/logod kodulehelt.
Nõuded avalikustamisele 2014-2020 leiab https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001 kodulehelt.