Rahvuskultuuriseltsid ja pühapäevakoolid
Prindi lehekülg

Rahvusvähemuste kultuuriseltsid esindavad olulist osa Eesti riigi kultuurist, rikastades meie kultuurimaastikku ja inforuumi. Eestis elab üle 192 erineva rahvuse esindaja, kes sageli koonduvad rahvuskultuuriseltsidesse. Rahvuskultuuriseltsid on aktiivsed oma kultuuri, traditsioonide ja keele hoidjad ning tutvustajad.

Rahvusvähemuste kultuuriselts esindab Eestis elavate ja kindlasse rahvusrühma kuuluvate inimeste huve, aitab kaasa nende rahvuskeele ja -kultuuri säilitamisele ning oma tegevuste tutvustamisele laiemale Eesti üldsusele.

Rahvusvähemuste kultuuriselts on mittetulundusühinguna või sihtasutusena registreeritud juriidiline isik. Sageli ei piirdu seltside tegevus vaid ühe konkreetse linnaga, kuhu organisatsioon on registreeritud, vaid nad tegutsevad laiemalt üle Eesti.

On seltse, kes tutvustavad oma kultuuri läbi rahvusliku muusika, tantsu, kunsti või kirjanduse ja neid kes tegelevad rahvusliku käsitöö või kunstiringide korraldamisega. Mitmed seltsid tegelevad ka sisulisemate debattide ja arutelude algatamise  ning vedamisega ühiskonnas. Näiteks Eestimaa Rahvuste Ühendus korraldab igal aastal Eestimaa Rahvuste Ühenduse Foorumit. Ida-Virumaa Integratsioonikeskus korraldab juba aastaid „Rahvuskultuuriseltside loomepada“ üritust.

Mitmete rahvuskultuuriseltside tegevuseks on ka järeltulevate põlvkondade harimine. Nädalavahetustel toimuvates rahvuskultuuriseltside pühapäevakooli tundides õpetatakse lastele ja noortele nende esivanemate keelt, kultuuri ning kombestikku. 

Lisainfo:
Kristina Pirgop
MISA partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024
E-post: kristina.pirgop@meis.ee