Rakenduskeskuse töötajad
Prindi lehekülg


 

   
Veronika Stepanova

Rakenduskeskuse juht
 

Mul on kõrgharidus õigusteaduses. 1999. aastal asusin tööle Inimõiguste Teabekeskusesse, seejärel pühendusin 14 aastaks tööle Narva-Jõesuu linnas ja Vaivara vallas - minu juhtida olid omavalitsusasutuste kantseleid, osalesin ka aktiivselt kohalike omavalitsuste haldusreformi toimingute planeerimisel ja läbiviimisel. Praegu jätkan haridusteed Tartu Ülikoolis.

Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskuse juhina on minu peamisteks ülesanneteks rakenduskeskuse töö koordineerimine, konkursside-hangete hindamisprotsessis osalemine ning lepingute täitmise jälgimine.

 

Marina Fanfora

Koordinaator

Lõpetasin 2005. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži sotsiaaltöö erialal ja 2012. aastal Tartu Ülikooli, kust omandasin sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistrikraadi. Olen enam kui 9 aastat töötanud Kodakondsus- ja Migratsiooniametis ning osalenud paljudel rahvusvahelistel koolitustel ja seminaridel. Integratsiooni Sihtasutuse kollektiiviga liitusin 2014. aasta juunis, kus minu tööülesandeks on hangete, projektikonkursside ja taotlusvoorude ettevalmistamine, läbiviimine, lepingute sõlmimine ja projektide koordineerimine. 
 
   
Sigre Rõuk-Akerberg

Koordinaator
   
   

Iris Järv

Finantsspetsialist


Liitusin Integratsiooni Sihtasutusega 2005. aasta kevadel,  kui asusin tööle Euroopa Liidu Phare programmi eesti keele õppe kulude tagasimaksete kontori juhatajana. Seejärel töötasin sihtasutuses ka finantsspetsialisti, projektijuhi ja koordinaatori ametikohtadel. Alates 2010. aasta algusest olen finantsspetsialisti ja raamatupidaja abina tagasi arvude maailmas ning 2015. aasta sügisest omandan Tallinna Majanduskoolis ka juristi abi ametit. 

   
 

Raili Pihlamägi

Finantsspetsialist


Tulin Integratsiooni Sihtasutusse tööle aastal 2007, kus esialgu töötasin raamatupidajana ja varsti sai minust Integratsiooni Sihtasutuse esimene finantsspetsialist. Sellel ametikohal töötan tänaseni. Minu tööülesanneteks finantsspetsialistina on toetuse saajate poolt esitatud finantsaruannete kontrollimine, toetuse saajate nõustamine, infopäevade ettevalmistamine ja nendel osalemine ning projektitaotluste vormiline- ja sisuline hindamine. Lisaks koordineerin finantsaruandluse süsteemi ja valmistan ette auditeerimiseks vajalikke materjale. 

   

Dmitri Koroljov

Hankespetsialist

 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna bakalaureuseõppe 2017. aastal ning käesoleval ajal jätkan õigusteaduse õpinguid magistritasemel. Bakalaureuse õpingute raames olen valmis kirjutanud kaks riigihangete õigusele spetsialiseerunud uurimistööd. Mõlemad uurimistööd pälvisid üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil III koha (2015, 2017). Töötan sihtasutuses hankespetsialistina alates oktoobrist 2018.