Библиотека
Распечатать
Заглавие: Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus. Kvalitatiivne hinnang
Автор: Sulev Valdmaa
Год: 2003
Место издания: Tallinn
Ключевые слова: Эстония, мультикултырность, исследование
Файл:
  • 112.pdf
  • Язык: est

    Описание

    Uurimuses antakse ülevaade Eesti ühiskonnast selle mitmekultuurilisuse aspektist. Uurimus põhineb seni trükis avaldatud materjalide analüüsimisel ning ankeetküsitlusel. Uuritud on seda, missugused erinevad kultuurid eksisteerivad Eesti Vabariigis, millised on nende olmelis-materiaalsed, etnopsühholoogilised ja väärtushinnangulised karakteristikud, mis võiksid neid eesti rahvuskultuurist eristada. Uurimuskokkuvõttes on esitatud ettepanekud, mida peaks ühiskonna mitmekultuurilisuse puhul arvestama Eesti haridussüsteem.