Библиотека
Распечатать
Заглавие: Mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse reglementeeritus Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu 1997–2002 normdokumentides. Loend
Автор: Annely Veevo
Год: 2002
Место издания: Tallinn
Ключевые слова: гражданцтвоведение, мультикултырность, rahvuskultuuriline identiteet, исследование
Файл:
  • 114.pdf
  • Язык: est

    Описание

    Loend annab ülevaate kodanikukasvatust, mitmekultuurilist kooli ja rahvuskultuurilist identiteeti puudutavatest Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu normatiivaktidest.

    Loendis on esitatud vaid teemat puudutavad väljavõtted, mitte terviktekstid ning võrdluseks ka vastavad väljavõtted Eesti normdokumentidest.