Библиотека
Распечатать
Заглавие: Avatud noortekeskuste olukorra kaardistamise uuring
Автор: Liis Kasemets, Leen Rahnu
Издательство: MindPark
Год: 2005
Место издания: Tallinn
Ключевые слова: молодёжныи центр, исследование
Файл:
  • 119.pdf
  • Язык: est

    Описание

    Avatud noortekeskuste loomine on aktiviseerunud viimaste aastate jooksul. 2005. aastal tegutses ligikaudu 140 keskust, mis võimaldab katta kogu Eesti. Ometi on seni puudunud tervikpilt avatud noortekeskuste võrgustikust, nende tegevusest ja hinngutest nende tegevusele.

    Uuringus on analüüsitud noortekeskuste toimimise olulisemaid mõjureid, mis tulenevad ühelt poolt noortekeskuste üldisest tegevusraamistikust, teisalt keskuste igapäevasest tegevusest, aga samuti kaasatud noortest ja nende kaasatuse võimalustest.