Библиотека
Распечатать
Заглавие: EL Phare projekti ´Eesti keele õpe ja eestikeelne õpe muukeelsele elanikkonnale´ vahehinnangu kokkuvõte
Издательство: TNS Emor
Год: 2005
Место издания: Tallinn
Ключевые слова: ЭС Пхаре, оценка, государственная программа интеграции
Файл:
  • 148.pdf
  • Язык: est

    Описание

    Vahehinnangu eesmärgiks oli hinnata EL Phare programmi raames 2003-2006. a elluviidavate projektide ja tegevuste teostust, saavutatud tulemusi ning programmi lühi- ja pikaajalisi mõjusid. Vahehinnang kajastab projekti tegevuste olukorda ja saavutatud tulemusi seisuga 31. august 2005. a. Vahehinnangu koostas TNS Emor.