Библиотека
Распечатать
Заглавие: Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kutsekoolile
Автор: Mare Kitsnik
Издательство: Integratsiooni Sihtasutus
Год: 2008
Место издания: Tallinn
Ключевые слова: учебные материалы, двуязычное образование, профессиональное образование, виртуальное обучение
Файл:
 • eesti_keele_opik.pdf
 • eesti_keele_toovihik_sisu.pdf
 • kutsekooli_opetajaraamat.pdf
 • Язык: est

  Описание

  Spetsiaalselt kutsekoolide noorte huvidega arvestav õppekomplekt koosneb õpikust, audio-CD-st, tavalisest ja e-töövihikust ning õpetajaraamatust. Viimaste aastate üks populaarsemaid õpikuloojaid, autor Mare Kitsnik on lisanud õppematerjali rohkesti üllatuslikke vaatenurki ja kutsunud õpilasi arutlema neid haaravatel teemadel. Integratsiooni Sihtasutuse ja Kirjastus Ilo koostöös väljaantud “Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kutsekoolile” on mahult piisav kohustusliku ainekava läbimiseks ja saanud riikliku ainenõukogu kinnituse.

  Tartu Annelinna Gümnaasiumi õppealajuhataja Hiie Asser (PhD) peab õpiku kaheks suuremaks vooruseks teemade käsitlemist kahel raskusastmel ning paindlikku, varieerimist võimaldavat ülesehitust. Oma retsensioonis kiidab ta materjali asjakohasust kutseõppureile. Köitvust lisab ka CD kooliteatri sketšide ning Inese ja Hendrik Sal-Salleri muusikaga.

  Oma retsensioonis kiidab Hiie Asser õppematerjali haakuvust töövihikust ja CD-lt lisanduva materjaliga. Lisaks tõstab ta esile õppekomplekti erinevate ülesannete rohkust ning annab hinnangu: „Mu tervikmulje Mare Kitsniku „Eesti keele õppekomplektist vene õppekeelega kutsekoolile“ on väga positiivne.“

  Õppekomplekti veebiversiooni võivad kõik soovijad kasutada ja alla laadida veebikeskkonnas kutsekeel.ee. Õppekomplekt sobib kasutamiseks ka üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes.