Библиотека
Распечатать
Заглавие: Eesti keele grammatika seinatabelid
Автор: Helle Metslang, Silva Tomingas, Silvi Vare, Jaan Õispuu
Издательство: TEA
Год: 2001
Место издания: Tallinn
ISBN / ISSN: 9985711807
Ключевые слова: обучение эстонскому языку, грамматика, общее образование
Язык: est

Описание
Materjal on mõeldud eesti keele õpetamiseks muukeelses koolis. Komplekti kuulub 40 keeletabelit ja õpetajaraamat. Need käsitlevad kõiki olulisemaid grammatikalõike, haarates häälikuõpetuse, vormiõpetuse (sõnaliikide kaupa), sõnamoodustuse, lauseõpetuse ja õigekirja.

Tabelite koostamisel on lähtutud üldhariduskooli ainekavast. Komplektis on tabeleid nii alg-, kesk- kui ka vanema astme õppijale. Osa tabeleid sobib kasutada erinevates klassides (nt keskastmele mõeldud tabeleid materjali kordamiseks ka vanemas astmes).

Keeletabelitel kasutatakse skeeme, jooniseid ja illustratsioone. Materjal on esitatud lakooniliselt ja parema ülevaate andmiseks trükitud värvitrükis (nt tunnuste, lõppude jne eraldamiseks, muu vajaliku keeleainese esiletõstmiseks).