Библиотека
Распечатать
Заглавие: Integratsiooni monitooring 2005. Uuringu aruanne
Автор: Marje Pavelson, Ivi Proos, Iris Pettai, Jüri Kruusvall, Klara Hallik, Raivo Vetik
Издательство: MEIS
Год: 2006
Место издания: Tallinn
ISBN / ISSN: 9789985969908
Ключевые слова: Эстония, исследование, мониторинг
Файл:
  • 94.pdf
  • Язык: est

    Описание
    Uuringu üldeesmärgiks oli saada ülevaade riiklikus integratsiooniprogrammis püstitatud strateegiliste eesmärkide saavutamisest ning integratsiooniprotsessi edenemisest kolmes integratsiooni põhivaldkonnas - keelelis-kommunikatiivses, õiguslik-poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus integratsioonis - ning hinnata nende eesmärkide saavutamist võrdluses eelnevatel aastatel tehtud monitooringute tulemusena.