Новости
Распечатать
Keelekümbluse suvekool
28.06.2004

Täna/28.juunil algab  Jäneda Konverentsikeskuses keelekümblusprogrammi  kahepäevane suvekool, millest võtavad osa kõigi programmis osalevate koolide ja lasteaedade õpetajad ja koolijuhid. Suvekooli avavad videotervitustega haridus- ja teadusminister hr Toivo Maimets ja rahvastikuminister hr Paul-Eerik Rummo. Keelekümblusprogrammi suvekooli eesmärk on tutvustada keelekümblusprogrammi strateegilise plaani põhialuseid ning arendada keelekümbluskoolide ja –lasteaedade võrgustiku tööd.   Koolitajad on Mare Pork ja Mait Raava.

Tänaseks toimib Eestis Keelekümbluskeskuse juhendamisel kaks keelekümblus-programmi – varane keelekümblus, mis algab lasteaiast, ning hiline keelekümblus, mis algab 6. klassist – mõlemad programmid kestavad põhikooli lõpuni. Hiliskeelekümblus-programmiga liitus sel kevadel veel 14 vene õppekeelega kooli, seega on tänaseks programmis 9 lasteaeda, 7 varase keelekümbluse ja 20 hilise keelekümbluse kooli.

Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Kümblusklassides ja -rühmades ületab eestikeelse õppe maht 50% õppe kogumahust. Eesti keelt õpitakse keelt kasutades, erinevaid aineid õppides, lasteaias tegelustes osaledes. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud keelekümblusprogramm teostub Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuuri, Toronto Koolivalitsuse, Soome Kooliameti  ning EL Phare programmi toel. Programmi on toetanud ka Hollandi ning Ameerika Saatkonnad Eestis.