Новости
Распечатать
Keelekümblusõpetajad lähevad kooli
13.08.2004

16.-19. augustil toimub Jänedal Euroopa Liidu PHARE 2003 programmi raames projekti „Koolitajate koolitusprogramm ja õppematerjalid keelekümbluskoolidele“ avaseminar. Koolitusel osalevad õpetajad ja õppealajuhatajad nii Tallinna, Harjumaa kui ka Ida-Virumaa vene õppekeelega koolidest. Kokku saab pooleteist aasta jooksul keelekümblusalast koolitust 225 õpetajat, koolijuhti, omavalitsus- ja riigiametnikku.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud projekti tulemusena arendatakse välja paindlik koolitusstrateegia, koolitusprogramm ning õppematerjalid 16 hiliskeelekümbluskooli tarbeks. Luuakse õpilaste töölehed 8-10 õppeaine jaoks ning metoodiline abimaterjal nendega töötamiseks. Projekti tegevuste elluviimiseks on Euroopa Liit eraldanud 11 miljonit krooni.

Projekti elluviija ja koolituse korraldaja on AS Kesk-Eesti Arenduskeskus. Projekti koordineerib Integratsiooni Sihtasutuse Keelekümbluskeskus.

Lisainformatsioon
Hille Hinsberg
Integratsiooni Sihtasutus
Email: hille.hinsberg@meis.ee
tel: 659 90 31