Новости
Распечатать
Ruupori erinumber
02.09.2004

3. septembril ilmub ajalehe Vesti Dnja vahel  kakskeelse ajalehe “Ruupor” eriväljaanne, mis keskendub keeleõppekulude kompenseerimise projektile Interest. Lehest saab teada kelle jaoks on see projekt mõeldud ja mida on vaja teha, et saada toetust keeleõppeks. Projekti Interest idee on lihtne – eesti keelt õppivale inimesele tagastatakse 50% keeleõppele kulunud rahast sel juhul, kui õppija sooritab riikliku keeleeksami. Lisaks informatsioonile raha tagasimakse tingimuste kohta soovitatakse lehes ka erinevaid keeleõppe metoodikaid.

Selleks, et mõista paremini  keeleõppijate olukorda, ei kajasta “Ruupori” koostajad mitte üksnes nende inimeste kogemusi, kes on projektis juba osalenud, vaid viisid läbi ka eksperimendi. Sellest, kuidas leida sobiv kursus ja lihvida oma  keeleoskust, saab samuti lugeda uuest “Ruupori” numbrist.