Rüütli Erahuvikool
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Kool asutati 2007. aastal.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Õppe- ja Arenduskeskusel JÄRELEAITAJA, kelle alluvuses töötab Vene Keele ja Kultuuri Kool (Rüütli Erahuvikool), on litsents õppetegevuse teostamiseks , mis on kinnitatud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumis õppekavade alusel.

Tunde viivad läbi õpetajad, kellel on pikaajaline pedagoogitöö kogemused.

Koolil on kolm tegevussuunda: hariduslik, kultuuriline ja avalike ürituste korraldamine.

1. HARIDUSLIK SUUND:

Vene keel venekeelsetele lastele, kes omandavad haridust eesti keeles.
Vene keel,  kirjandus, kõne arendamine, rahvatraditsioonide tutvustamine.
 

 • Koolieelikud (5–6 aastat)
 • Algkooli õpilased (1.–3. klass)
 • Põhikool (5.–7. klass; 8.–9. klass)
 • Gümnaasium


Vene keel vene keeles üldharidust omandavatele lastele.
Vene keel emakeelena, kõne arendamine, kirjandus.
 

 • Põhikool (5.–6. klass)
 • Põhikool (7.–9. klass)


Vene keel võõrkeelen.
Vene keel, riigi- ja maatundmine.
 

 • Gümnaasium


2. KULTUURILINE SUUND

Vene kunstiajalugu
Õigeusu ajalugu
„Vene kultuurilugu läbi kultuuritegelaste elulugude“ (vene k „История русской культуры в лицах“)
Vene rahvuslike traditsioonide õppimine ja säilitamine
Raamatukogu tunnid (tutvumine venekeelse kirjanduse uudisteostega, raamatukogu tunnid toimuvad Pärnu Keskraamatukogus)
Vene traditsioonide ja kultuuriga seotud temaatilised üritused:
Reisimäng vene muinasjuttude alusel.
Jõulud ja uusaasta
Vene rahvuslikud mänguasjad
Vastlapäev
Kosmonautika päev
Lihavõtted
Rahvusvaheline emakeele päev
Vene Teatri külastus ja ekskursioon
Õppe- ja harivad reisid Venemaale

3. AVALIKUD ÜRITUSED

Loomekohtumised Vene Teatri näitlejate, Vene Filharmoonia Seltsi, Allegro Spero inimestega
Kirjanduslik-muusikalised programmide tsüklid „Vene kultuurilugu läbi kultuuritegelaste elulugude prisma“
Pärnu vene kultuuri ja keele festival
Vene keele olümpiaad
Vene kultuuri viktoriin
Deklamaatorite konkurss „Maailm meie ümber“
Rahvusvaheline slaavi kultuuride festival „Svetotš“


Vastuvõtuinfo
 

Kooli vastuvõtt toimub avalduse alusel (mai – september).

Avaldust saab edastada e-posti teel aadressil nar2311@rambler.ru või tuua Õppe- ja Arenduskeskusse Järeleaitaja.

Kooli vastuvõtu koosolek toimub septembri teisel laupäeval. Vestlus ja testimine toimub septembri kolmandal ning neljandal nädalal.
Õpperühmad pannaks kokku, lähtuvalt õpilaste vanusest ja teadmistest, mis selgitatakse välja läbiviidud vestluse või testimise teel.

Õppetöö algab 1. oktoobrist.

Tunnid toimuvad esmaspäevast laupäevani vastavalt tunniplaanile.

Õpilaste edulood

Edukas eesti õppekeelega koolide õpilaste osalemine linna vene keele olümpiaadidel (kategooria „Vene keel emakeelena“) ja vene keele kui emakeele olümpiaadidel.

Osalemine Vene Keele ja Kultuuri korraldatud ja läbiviidud linnaseminaridel:

 • Ajalooline pilt vene kunstis
 • Vana-Vene riigi kunstipärimus ja kaasaeg
 • Vene emigrantide pärimus – vene kunsti kultuuri koostisosa
 • Edukas osalemine deklamaatorite konkursil „Maailm meie ümber“, joonistamisvõistlusel „Vene keele linn“.
 • Rahvusvahelisel venekeelsete kirjandite-esseede konkursil „Vene maailma üliõpilane“


Koolijuhi kontaktid

Natalia Rafikova
Rüütli Erahuvikooli juht
Tel +372 5597 8839
E-post: nar2311@rambler.ru