Strateegiad
Prindi lehekülg

Integratsiooni Sihtasutus Meie lähtub oma tegevuses kolmest olulisest strateegilisest materjalist:

 

 

Kõik need dokumendid toetavad mitmete tegevuste, püstitatud eesmärkide ja rakendusplaanide läbi suurimat eesmärki, et Eestis elavad inimised jagaksid ühiseid väärtusi, osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ja et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleksid võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri.