Tallinna Armeenia Rahvusseltsi Pühapäevakool
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Kool asutati aastal 1988.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Iga kooliaasta eesmärgiks on õpetada noortele Armeenia ajalugu ja kirjanduse alaseid teadmisi,  arendada nende armeenia keele oskust, tutvustada kultuuri, religiooni ning rahvatraditsioone.

Õppeprotsessi läbiviimisel kasutatakse Armeeniast toodud õpikuid ja õppematerjale. Õppeprotsess toimub eelnevalt koostatud programmi alusel.

Pühapäevakoolis püütakse tähistada kõiki Armeenia rahva ajalooga seotud pühi ja tähtpäevi.

Õppetöö toimub iga nädal, Tallinna kesklinnas, aadressil Estonia pst 5A.

Õppetöö on tasuta. Kooli lõpetamisel saavad õpilased tunnistused.

Vastuvõtuinfo

Kooli võetakse vastu kõik soovijad (alaealiste laste puhul on vajalik esitada nende seadusliku esindaja nõusolek).

Õpilaste edulood

Kooli õpilased on tublid ja kiired õppijad, vilistlased on saavutanud edu erinevates valdkondades.

Koolijuhi kontaktid

Kristine Akopdžanjan
Tallinna Armeenia Rahvusseltsi Pühapäevakooli juht
Tel +372 5559 0537
E-post: kristine.akop@gmail.com