Tallinna läti rahvuskool Taurenis
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Läti huvikool alustas oma tööd 2008 aastal. Oma nime ja ametliku staatuse sai kool aastal 2013.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Kooli õppetöö toimub Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava „Läti keel ja kultuur“ alusel, mille peamisteks eesmärkideks on õpetada Eestis elavatele läti lastele läti keelt, kultuuri, traditsioone ja ajalugu. Õppekava hõlmab läti keele ja kirjanduse õpet, rahvatantsu, -muusika, -kunsti ning käsitööga tutvumist, samuti nende harrastamist ning Läti ajaloo ja geograafia õpet. Alates 2011. aastast toimuvad kooli tunnid üle nädala laupäeviti Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ruumides, Kreutzwaldi tn 25.

Et tagada efektiivsemat ja laste arengule vastavat õppetegevust, on lapsed jagatud kaheks vanuserühmaks – noorem vanuserühm (1–6-aastased lapsed) ja vanem vanuserühm (kooliealised lapsed). Noorema vanuserühma keele- ja kultuuriõpe toimub erinevate mängude, laulude ning meisterdamise kaudu. Vanema rühma õppetegevus on korraldatud akadeemilise õppeprotsessina, mis hõlmab järgmisi õppeaineid: läti keel ja kirjandus, rahvatants, muusika, rahvakunst ning käsitöö, Läti ajalugu ja geograafia, rahvatähtpäevade tundmine. Koolipäev lõpeb mõlema rühmal ühistegevusega (laulmine, mängud, näidendite lavastamine). Iga vanuserühmaga töötavad eraldi õpetajad, kes tulevad Läti-Eesti piiri läheduses asuvast Salacgrīva linnast.

Lisaks õppetööle korraldab kool ka erinevaid üritusi, mis on suunatud Läti kultuuri ja kombestiku tutvustamisele ning traditsioonide säilitamisele. Igal aastal tähistatakse Läti rahva olulisimaid tähtpäevi, mille raames korraldatakse ka Läti laste külaliskollektiivide esinemisi Tallinnas. Traditsiooniks on saanud sügisene ekskursioon, kevadine emadepäeva kontsert ja kooliaasta lõpetamine näidendiga.

Vastuvõtuinfo

Kooli võtame vastu lapsi vanuses alates 1. aastast kuni 16. aastani, ainsateks kriteeriumiteks on lapse läti taust (vanemad, vanavanemad) ja soov suhelda läti keeles.

Õpilaste edulood

Kooli kaheksa-aastane tegevuskogemus on tõestanud, et järjepidev õppetöö ning õige laste ja nende vanemate motiveerimine annavad suurepäraseid tulemusi laste keeleoskuse arendamisel ja rahvuskuuluvuse tunde edendamisel. Meie lapsed osalevad edukalt Lätis korraldatud suvelaagrites ja õppeprogrammides, nt Läti Rahvusraamatukogu ning Läti Kultuurkapitali Sihtasutuse poolt korraldatud lugemise edendamise programmis „Laste žürii“.

Koolijuhtide kontaktid

Dita Lince
Tel +372 5668 6166
E-post: dita@green.ee

Eva Kaarli
Tel +372 518 8285
E-post: tuncis@gmail.com