Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakool
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Kool asutati aastal 2005.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Kool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis huvikoolina. Kooli korraldajad lähtuvad riiklikest õppekavadest, kus märgitakse, et vähemusrahvaste esindajate õpetamine peab soodustama õpilase arengut nii eesti keele ja kultuuri kui ka oma emakeele ning kultuuri tundmisega, et olla ühiskonna aktiivne ja võrdne liige. Õppekava „Vene kultuur“ raames tutvuvad noored vanuses 15-18 aastat oma esivanemate maad, kultuuri, traditsioone sellistes ainetes nagu vene kultuuri ajalugu, retoorika, vene kultuurimälestised Eestis. Õppekava on loodud üheks õppeaastaks. Tunnid toimuvad kord nädalas, õhtul peale koolitunde. Kooli lõpetajad saavad tunnistuse.

Vene kultuuriloo kursus on mõeldud selleks, et aidata noorel orienteeruda vene kultuuri huvitavas ja keerulises maailmas. Kursuse raames esinevad õpilastele tuntud kunstiteadlased, folkloristid, teatrinäitlejad, kunstiõpetajad, muuseumide töötajad ja kultuuritegelased. Vene Kultuuri Pühapäevakool korraldab igal aastal õpilastele reise, mille käigus külastatakse kõige tuntumaid muuseume, kirikuid ja kunstigaleriisid. Kooli juurde on loodud raamatukogu, samuti Venemaa filmikogu, mida täiendatakse iga aasta. Ka Vene retoorika tundides saavad vanemad õpilased teada, kuidas rääkida õigesti  ja veenvalt.

Eestis asuvate vene kultuuri mälestiste  kursus annab õpilastele võimaluse osaleda ekskursioonidel üle Tallinna, võtta osa erinevatest matkadest, muuseumiprogrammidest ja harivatest reisidest üle riigi. Osalemise läbi  saavad õpilased teada mitte üksnes Eesti riigi vene kultuuriga seotud vaatamisväärsuste kohta, aga laiendamvad oma teadmisi ka eesti ja vene kultuuri seoste kohta. Õpivad tundma näiteks Kadrioru lossi, Vene Teatri maja, Püha Nikolai kirikut Tallinnas Vene tänaval jt kultuuriajalooliselt olulisi paiku.

Vastuvõtuinfo

Vastuvõtt Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakooli toimub iga aasta augusti lõpus ja septembri alguses.

Õpilaste edulood

Kooli lõpetajatel on suurem huvi keelte ja kultuuride õppimise vastu, seetõttu jätkavad nad sageli õpinguid filoloogia erialadel Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis ning töötavad keeltekoolides, kultuuriasutustes, meediaväljaannetes nt Eesti Rahvusringhäälingu venekeelsetes toimetsutes.

Koolijuhi kontaktid

Roman Ljagu
Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakooli juht
Tel: + 372 5615 6522
E-post: romanljagu@hot.ee