Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine I
Prindi lehekülg
2008. aasta projekt „Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine“ Euroopa Pagulasfondi 2007. aasta vahenditele

Projekti kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja EV Siseministeerium.

Projekti põhieesmärk oli Migratsioonifondi poolt 2007. aastal Euroopa Pagulasfondi 2006. a vahendite ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi toel ellu viidud pilootprojekti “Rahvusvahelise kaitse taotlejate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute informeerimine, nõustamine ja abistamine tagasipöördumisel päritoluriiki" tegevuste jätkamine ja laiendamine. 

Projekti peamiseks tegevuseks oli toetada Eestilt rahvusvahelist kaitset taotlenud ja siin kaitse saanud isikute vabatahtlikku tagasipöördumist kodumaale, kuid senisest enam töötati seotud sihtgruppidega - organisatsioonide ning asutustega, kes projekti otsese sihtgrupiga kokku puutuvad. Eesmärgiks oli tõsta pakutavate teenuste kvaliteeti ning spektrit.

Projekti kestvuseks oli 12 kuud – 2008. aasta jaanuarist aasta lõpuni.