Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine II
Prindi lehekülg
2009. aasta projekt „Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine“ Euroopa Tagasipöördumisfondi 2008. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Projekt oli suunatud Euroopa Tagasipöördumisfondi meetmetele „vabatahtliku tagasipöördumisalase nõustamissüsteemi loomine“ ning „Vabatahtliku tagasipöördumise toetuste süsteemi loomine“. Projekti üldine eesmärk oli tagasipöördumise haldamise arendamine Eestis. Selleks alustati toimiva vabatahtliku tagasipöördumise süsteemi väljatöötamist, eesmärgiga tagada projekti otsesesse sihtrühma kuuluvatele isikutele info ja rahalised võimalused tagasipöördumiseks päritoluriiki.

Projektiga sooviti vabatahtliku tagasipöördumise toetuste saajate sihtrühma laiendada ka illegaalselt riigis viibivatele isikutele. Varasemad projektid Euroopa Pagulasfondi vahenditest on keskendunud nendele isikutele, kes viibivad riigis seaduslikult ning soovivad lahkuda päritoluriiki.

Projekti kestvuseks oli 7 kuud - 2009. aasta maikuust aasta lõpuni.

Projekti kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa Tagasipöördumisfondii kaudu ja EV Siseministeerium.