Tulemused
Prindi lehekülg
Organisatsioon
Konkursi nimi
Aasta
Konkursi liik
 
Aasta Organisatsioon/nimi Summa Nimi
2013 Irina Tokareva 700 Konkurss lõimumisvaldkonna 2012. aasta arendus-...
2013 Tartu Ülikool 26107.23 EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise...
2013 MTÜ Kodanikukoolitus 26021.5 EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise...
2013 Sola Integra OÜ 16224 Rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajate täie...
2013 MTÜ Pärnumaa Vähemusrahvuste Lii... 17256 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus 10865 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Vene Loominguliste Kollektiivide... 13271 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Tallinna Slaavi Kultuuriühing 17256 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Eesti Vene Kultuurikoda MTÜ 13421 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Eestimaa Valgevenelaste Assotsia... 10865 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Ukraina Organisatsioonide Assots... 17016 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Vene Kultuuriseltside Assotsiats... 13421 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Ida-Virumaa Integratsioonikeskus 22369 Rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseer...
2013 Võru Kesklinna Gümnaasium 2764.07 Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üri...
2013 Narva 6. Kool 3033 Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üri...
2013 Vabatahtlik ühendus „Sebra“ 2500 Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üri...
2013 Kammeri Kool 2834.8 Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üri...
2013 Ehte Humanitaargümnaasium 3040 Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üri...
2013 SA Unitas 3040 Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üri...
2013 Sillamäe Eesti Põhikool 2950 Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üri...
 
... 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  ...