Tulemused
Prindi lehekülg
Organisatsioon
Konkursi nimi
Aasta
Konkursi liik
 
Aasta Organisatsioon/nimi Summa Nimi
2017 OÜ Mitteldorf 201528 Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid
2017 MTÜ Vähemusrahvuste Liit Raduga 6000 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Jõhvi Kultuuri- ja Huvikes 4950.1 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Eestimaa Rahvuste Ühendus 6000 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Eesti Folkloorinõukogu 6000 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Ida-Virumaa Integratsioonikeskus 5220 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Mittetulundusühing Eesti Aserbai... 5060 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Mittetulundusühing Ambulartoorium 5200 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 MTÜ Läti Rahvuskultuuri Selts Ee... 6000 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Mittetulundusühing Eesti Juudi K... 4600 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 3950 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Ukraina Noorsoo Liit Eestis 5250 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts 2619 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Ukraina Kaasmaalaskond Eestis 5520 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Mittetulundusühing Eesti Juudi M... 4000 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Eesti Vene Kultuurikoda Mittetul... 5500 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Mittetulundusühing VM Fest 4990.9 Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss
2017 Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus 15000 Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisat...
2017 Rahvusvaheline Rahvuskultuuride ... 39000 Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisat...
2017 Mittetulundusühing Eesti Aserbai... 23000 Rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisat...
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...