Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Ühise kultuuriruumi loomine ja lõimumise toetamine kultuuri – ja sporditegevuste kaudu
Kood: RK15KSL001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 26.02.2015 00:00 - 20.03.2015 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Konkursi üldeesmärk on ühise teabevälja edendamine läbi kultuuri- ja spordialaste koostöötegevuste, toetamaks ühiskonnas lõimumist, sallivust ning koostööd.


Konkursi raames toetatakse projekte vastavalt konkursijuhendis kirjeldatud tingimustele kahes valdkonnas:
I VALDKOND - ühise kultuuriruumi loomine ning lõimumise toetamine läbi sporditegevuste. Rahastatakse sporditegevusi, mis toetavad lõimumist ühiskonnas: erinevate massispordi või meeskonnaspordi ürituste, milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed.
II VALDKOND - ühise kultuuriruumi loomine ning lõimumise toetamine läbi kultuuritegevuste. Rahastatakse kultuuritegevusi: erinevate kultuuride tutvustamise toetamine läbi etenduste; festivalide (nt ballett, muusikafestival, filmifestival) ja näituste korraldamise; kaasaegse Eesti laste- ja noortekirjanduse kirjanduse tõlkimise ja sellega seonduvate kirjandusürituste ja loengusarjade korraldamise kaudu.


Konkursi eelarve on 86 215 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt kuni 21 553 eurot.


 

     

Huvilistele tutvustatakse konkursi tingimusi kahel infopäeval, mis toimuvad MISA ruumides (Lõõtsa 2a, Tallinn):

11. märtsil kell 14:00 (kohad on täis, registreerimine on lõppenud) ja

12. märts kell 11.00.

Infopäevale palume registreerida aadressil marina.fanfora@meis.ee.


Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).
 

Konkursi juhend
Lisa1 Projekti taotluse vormid
Lisa 1.1. Projekti taotluse vorm
Lisa 1.2. Elulookirjelduse vorm
Lisa 1.3. Projekti eelarve vorm


Lisa 2. Projekti aruandluse vormid
Lisa 2.1. Sisuaruande vorm
Lisa 2.2. Finantsaruande vorm
Lisa 2.3. Osalejate registreerimislehe vorm


Lisa 3.  Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

 

 

Saabunud küsimused:

1. Kas otsene sihtrühm (vähemalt 300 inimest) peavad ka selle vooru puhul olema kolmandate riikide või mitte Eesti või EL kodakondsusega inimesed?


2. Kas spordihoone siseremondi kulud on abikõlbulikud kulud, kui nad otseselt täidavad nii vooru kui ka projekti eesmärki ja on üks osa projektist?


3. Kui tegu on võrdsete partneritega kuidas seda projektis fikseerida? Kas on õige mõlemad fikseerida punktis 3, projekti teostajad all?

 

Vastused:

 

1. Sihtrühm hõlmab kõiki Eesti elanikke, rahvusest ja kodakondsusest hoolimata. Seda konkurssi ei rahastata Euroopa Liidu programmist, mis nõudis sihtrühma jagunemist kodakondsuse järgi.


2. Konkursi dokumentatsiooni lisa 3 „Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend“p. 4.1.7 kohaselt  maa ostmine ning kinnisvara ostmine, ehitamine või renoveerimine ei ole abikõlblik.


3. Taotluse vormi p. 4.9 tuuakse ära projektipartnerid. Partneri all ongi mõeldud, et nii taotleja kui partner panustavad projekti võrdsetel alustel ning partnerile rakenduvad samamoodi kõik konkursi tingimused (lisa 3 p 3.3 ja 3.4).

 


Täiendav info

Marina Fanfora
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9068
E-post: marina.fanfora@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Eesti Karate Föderatsioon 2
Et suvi ei läheks luhta
20 000.00 EUR
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit MTÜ
Liikumine liidab
15 125.00 EUR
Spordiürituste Korraldamise Klubi MTÜ
Narva Energiajooks 2015
12 726.00 EUR
Narva 6. Kool
Muusika ühendab
6 741.90 EUR
Eesti Kunstimuuseum
Eesti luuletajad venekeelsele auditooriumile
3 400.00 EUR
N-Videopress OÜ
Kohtumised Tarkovskiga 2015
6 910.00 EUR
SA Eesti Kontsert - Jõhvi kontserdimaja
8.Rahvusvahelise Jõhvi balletifestivali peaesineja esinemiskulude osaline toetus
9 000.00 EUR
MTÜ Lasnaidee
Lasnamäe filminädal: väärtfilmid värskes õhus
6 253.22 EUR
SA Kultuurileht
Täheke vene keeles 2015
3 589.20 EUR
Muusikute täiendõppe keskus
Festival-Gala „Muusikasillad“
11 956.68 EUR
  Kokku: 95 702.00 EUR