Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti kultuuriruumi tutvustamine noortelaagrites
Kood: RK15KVP001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 10.03.2015 00:00 - 07.04.2015 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi üldeesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-18 eluaastat eesti kultuuriruumi – maad, ajalugu, kultuuri ja keelt.


NB! Toetust saab taotleda toimuva laagri programmi täiendamiseks.


Konkursi sihtrühm on Eestis elavad noored vanuses 7-18 eluaastat, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Projekti tegevused on suunatud ka Eestis elavatele 7-18 aastastele noortele, kelle kodune keel on eesti keel, nn tuginoortele.


Konkursi raames toetatakse sihtrühmale eesti keeles mitteformaalse õppe korraldamist noortelaagrite vahetuses. Noortel võimaldatakse suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel suurendades kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist, aga ka noorte omavahelist koostööd.


Konkursi eelarve on 45 221 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on kuni 12 480 eurot.
 

Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 30.03.2015 kell 11:00 – 13:00. Infopäevale palume registreerida aadressil marina.fanfora@meis.ee.


Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).


Taotluse esitamise tähtaeg on 07.04.2015. a.

 

KONKURSI DOKUMENDID


Konkursi juhend


Lisa 1. Projekti taotluse vormid

Lisa 1.1. Projekti taotluse vorm
Lisa 1.2. Projekti tegevuste ajakava vorm
Lisa 1.3. Elulookirjelduse vorm
Lisa 1.4. Projekti eelarve vorm
Lisa 1.5. Noorte laagri vahetuse õppeprogrammi kava


Lisa 2. Projekti aruandluse vormid
Lisa 2.1. Sisuaruande vorm
Lisa 2.2. Finantsaruande vorm
Lisa 2.3. Osalejate registreerimislehe vorm


Lisa 3. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend


 


Täiendav info

Marina Fanfora
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9068
E-post: marina.fanfora@meis.ee

 


 


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ
Huvitav suvi Remnikus 2015
12 480.00 EUR
Mittetulundusühing Fän Clab
Eesti kultuuriruumi tutvustamine Fän Clab noortelaagris
3 861.00 EUR
OÜ Valgemetsa Puhkeküla
Eesti keelele ja kultuurile lähemale põnevalt suvises laagrielus Valgemetsas
4 212.00 EUR
  Kokku: 20 553.00 EUR