Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Ühise riigiidentiteedi arendamine ning Eesti kodakondsuse ja inimõiguste väärtustamine
Kood: RK15RID001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 30.04.2015 00:00 - 19.05.2015 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi ”Ühise riigiidentiteedi arendamine ning Eesti kodakondsuse ja inimõiguste väärtustamine“ eesmärk on toetada võrdse kohtlemisega tegelevate organisatsioonide vahelist koostöövõrgustikku ning soodustada Eestis elavate eesti ja muu emakeelega noorte ja täiskasvanute lõimumist koostöötegevuste kaudu, mis aitavad kaasa  ühise riigiidentiteedi kujunemisele, Eesti kodakondsuse väärtustamisele, inimõiguste tunnustamisele ning toetavad eri rahvusest ja erineva suhtluskeelega inimeste võrdset kohtlemist ja selle teadvustamist valdkondliku arengukava eesmärkidest lähtuvalt.
 

Konkursi sihtrühm on Eestis elavad noored (alates 16 a) ja täiskasvanud, kelle esmane suhtluskeel ei ole eesti keel.
Konkursi eelarve on 21 500 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt kuni 10 750 eurot.

 

Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) teisipäeval, 12. mail 2015 kell 11:00–13:00. Infopäevale palume registreerida aadressil liilika.raudhein@meis.ee.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. mai 2015.

 

Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).

 

 

Projektikonkursi juhend

 

Lisa 1. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

 

Projekti taotluse vormid
Lisa 2.1. Projekti taotluse vorm.
Lisa 2.2. Projekti tegevuste ajakava vorm.
Lisa 2.3. Projekti meeskonna liikme(te) elulookirjelduse vorm.
Lisa 2.4. Projekti eelarve vorm.
Lisa 2.5. Munitsipaalasutuste puhul kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse vorm.

 

Projekti aruandluse vormid
Lisa 3.1. Sisuaruande vorm.
Lisa 3.2. Finantsaruande vorm.
Lisa 3.3. Osalejate registreerimislehe vorm.


 


Täiendav info

Liilika Raudhein
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9841
E-post: liilika.raudhein@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
SA Eesti Inimõiguste Keskus
Inimõiguste aruande Inimõigused Eestis 2015 koostamine ja avaldamine
10 750.00 EUR
MTÜ Ökokratt
Saatus ühendab ja info innustab
10 455.98 EUR
  Kokku: 21 205.98 EUR