Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise taotlusvoor
Kood: RK15PPK001
Tüüp: Taotlusvoor
Tähtaeg: 12.05.2015 00:00 - 10.06.2015 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru eesmärk on toetada rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevust, mille kaudu lapsed õpivad esivanemate emakeelt ja tutvuvad nende rahvuskultuuri ja kombestikuga, ning arendada pühapäevakoolide koostööd. Vastavalt huvikooli seadusele peab toetust taotlev pühapäevakool olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi: EHIS).

Emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetegevuse maht peab olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas.

Õppetegevus sh ettevalmistustegevused kestavad kuni 12 kuud, algusega mitte enne kui 01. juuli 2015 ja lõpuga hiljemalt 30. juuni 2016.

Toetust saab taotleda pühapäevakool, kelle õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul vähemalt 10 õpilast. 80% pühapäevakooli õpilastest peavad olema päritolult rahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on pühapäevakooli esitatud taotluse aluseks (vähemalt üks vanematest või vanavanematest peab olema antud päritolu). Õpilaste vanus on 3-18 aastat.

Taotlusvooru eelarve on 135 508 eurot.

Taotletava toetuse suurus õppeaastaks ühe pühapäevakooli kohta sõltub kooli õpilaste arvust:

• kuni 5 300 eurot, kui pühapäevakooli õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul 17 ja rohkem õpilast;
• kuni 3 800 eurot, kui pühapäevakooli õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul 10-16 õpilast.

Taotluste esitamise tähtaeg on:  10. juuni 2015 kell 23:59
Taotlusvooru tutvustav infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2A, Tallinn) 26. mai 2015 kell 13.00-15.00. Infopäevale
palun registreeruda aadressil kristina.pirgop@meis.ee.

TAOTLUSVOORU DOKUMENDID

Juhend (eestikeelne, venekeelne) toetuse taotlejale

Lisa 1. Taotlus
Lisa 2. Eelarve
Lisa 3. Koolijuhi ja õpetajate elulookirjeldused
Lisa 4. Abikõlblikkuse reeglitest ja aruandluse juhend
Lisa 5. Aruandluse vormid
Lisa 5.1. Sisuaruande vorm
Lisa 5.2. Finantsaruande vorm

Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 


Täiendav info

Liilika Raudhein
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel 659 9841
e-post liilika.raudhein@meis.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
MTÜ Tallinna läti rahvuskool Taurenis
5 300.00 EUR
MTÜ Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts
3 838.00 EUR
MTÜ Aserbaidžaani Huvikool Orhan
5 300.00 EUR
MTÜ Ukraina Kultuurikeskus
3 798.00 EUR
Valga Ukraina Selts „Kalyna“
5 300.00 EUR
Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühing
3 800.00 EUR
MTÜ Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
5 300.00 EUR
MTÜ Tartu Armeenia Pühapäeva-kool MAŠTOTS (Tartu rühm)
5 300.00 EUR
MTÜ Tartu Armeenia Pühapäeva-kool MAŠTOTS (Tallinna rühm)
5 300.00 EUR
Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi (Sillamäe rühm)
5 300.00 EUR
Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi (Tartu rühm)
3 800.00 EUR
Ukraina Kultuuri-Haridusühing „Stožarõ“
3 737.00 EUR
Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis
5 300.00 EUR
MTÜ Eesti Gruusia Rahvusühing
3 275.84 EUR
MTÜ Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus Zlata
5 300.00 EUR
MTÜ Puškini Instituut
4 497.76 EUR
Eesti Tatariselts ALTÕN
4 652.50 EUR
MTÜ Loominguline Ühendus „Koit“
5 300.00 EUR
Tallinna Armeenia Rahvusselts
4 511.50 EUR
MTÜ Vene Pühapäevakool KITOVRAS
4 051.71 EUR
MTÜ Kultuurhariduslik Selts Vene Pühapäevakool
4 800.00 EUR
Õppe- ja Arenduskeskus Järeleaitaja
3 830.00 EUR
  Kokku: 101 592.31 EUR