Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele ja kultuuri tutvustamine projektlaagrites ning eesti keele ja kultuuri õpe peredes
Kood: RK15KVP002
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 11.05.2015 00:00 - 25.05.2015 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eestis elavate eesti keelest erineva emakeelega noorte eesti keele ja kultuuriõpet projektlaagrite ning pereõppe vormis. Lisaks keele ja kultuuri õppele peab programm pakkuma noortele võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks ja koostööks.

Konkursi sihtrühm on Eestis elavad noored vanuses 7-19 eluaastat, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Projekti tegevused on suunatud ka Eestis elavatele 7-19-aastastele noortele, kelle kodune keel on eesti keel, nn tuginoortele.

Toetust saab taotleda kahes valdkonnas:
I VALDKOND – EESTI KEELE JA KULTUURI ÕPE PROJEKTLAAGRITES 7-19 AASTASTELE NOORTELE
II VALDKOND – EESTI KEELE JA KULTUURI ÕPE EESTI PEREDES

Projektlaagrid ja pereõpe toimuvad ajavahemikus 15. juuni kuni 30. november 2015. a.

Toetust saab taotleda I valdkonnas Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusloaga noortelaagri pidajad ning projektlaagrite korraldajad, kellel on laagri toimumise ajal ja enne projektitoetuslepingu sõlmimist kehtiv kohaliku omavalitsuse luba projektlaagri läbiviimiseks ning II valdkonnas juriidilised isikud või asutused, sh mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik organisatsioon või asutus, kelle põhikirjaline või põhimääruse kohane eesmärk on noorsootöö, sotsiaaltöö (lastekaitse), formaalhariduse või selle välise tegevuse korraldamine.

Taotlusvooru eelarve on 24 460 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on: 25. mai 2015 kell 23:59.
Taotlusvooru tutvustav infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2A, Tallinn) 18. mail 2015 kell 11.00-13.00.
Infopäevale palume registreerida aadressil jana.tondi@meis.ee.

KONKURSI DOKUMENDID 

Konkursi juhend

Lisa 1. Projekti taotluse vormid

Lisa 1.1. Projekti taotluse vorm

Lisa 1.2. Projekti tegevuste ajakava vorm

Lisa 1.3. Elulookirjelduse vorm

Lisa 1.4. Projekti eelarve vorm

Lisa 1.5. Noorte projektlaagri programm

Lisa 2. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

Lisa 3. Projekti aruandluse vormid

Lisa 3.1. Sisuaruande vorm

Lisa 3.2. Finantsaruande vorm

Lisa 3.3. Osalejate registreerimislehe vorm

 


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal
Räägime Eesti Keeles nr 3
11 070.00 EUR
Narva 6. Kool
Põlvamaa kultuuriradadel
6 152.40 EUR
Narva Keeltelütseum
Õpime koos sõpradega
3 762.00 EUR
Sillamäe Gümnaasium
Anna sõber käsi...
3 475.60 EUR
  Kokku: 24 460.00 EUR