Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste pühapäevakoolide õpetajate täiendkoolitus ajaloolisel kodumaal
Kood: RK15PTE001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 08.06.2015 00:00 - 29.06.2015 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Konkursi eesmärgiks on toetada rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitust ajaloolisel kodumaal.

Konkursi raames toetatakse rahvuskultuuriseltsi pühapäevakoolide õpetajate emakeelse täienduskoolitusega seotud kulusid ajaloolisel kodumaal.

Projektikonkursil saab osaleda pühapäevakool, kellele Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (edaspidi: MISA) eraldas toetust vähemalt kahel õppeaastal kolme viimase õppeaasta jooksul (2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015) rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise taotlusvooru kaudu.

Täienduskoolitusele ajaloolisel kodumaal saab saata pühapäevakooli õpetajat, kes töötas pühapäevakoolis õpetajana kahel õppeaastal kolme viimase õppeaasta jooksul (2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015).

Taotluste esitamise tähtaeg on:  29. juuni 2015 kell 23:59

Projektikonkursi tutvustav infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2A, Tallinn) 11. juuni 2015 kell 11.00-13.00. Infopäevale palun registreeruda aadressil kristina.pirgop@meis.ee.

PROJEKTIKONKURSI DOKUMENDID

Juhend toetuse taotlejale

Lisa 1. Taotlus

Lisa 2. Eelarve

Lisa 3. Õpetaja  elulookirjeldus
Lisa 4. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend
Lisa 5. Aruandluse vormid
Lisa 5.1. Sisuaruande vorm
Lisa 5.2. Finantsaruande vorm

 

Projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.


Täiendav info

Liilika Raudhein
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9841
E-post: liilika.raudhein@meis.ee

  


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
MTÜ Eesti Gruusia Rahvusühing
1 500.00 EUR
MTÜ Valgevene Uus Tee
1 085.00 EUR
MTÜ Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
1 500.00 EUR
MTÜ Tartu Armeenia Pühapäevakool MAŠTOTS
1 167.00 EUR
  Kokku: 5 252.00 EUR