Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise teine taotlusvoor
Kood: RK15PPK002
Tüüp: Taotlusvoor
Tähtaeg: 07.09.2015 16:00 - 28.09.2015 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus


Taotlusvooru eesmärk on toetada rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevust, mille kaudu lapsed õpivad esivanemate emakeelt ja tutvuvad nende rahvuskultuuri ja kombestikuga, ning arendada pühapäevakoolide koostööd.

Vastavalt huvikooli seadusele peab toetust taotlev pühapäevakool olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetegevuse maht peab olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas.

Õppetegevus sh ettevalmistustegevused kestavad kuni 10 kuud, algusega mitte enne kui 01. september 2015 ja lõpuga hiljemalt 30. juuni 2016.

Toetust saab taotleda pühapäevakool, kelle õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul vähemalt 10 õpilast. 80% pühapäevakooli õpilastest peavad olema päritolult rahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on pühapäevakooli esitatud taotluse aluseks (vähemalt üks vanematest või vanavanematest peab olema antud päritolu). Õpilaste vanus on 3-18 aastat.

NB! Toetust ei saa taotleda pühapäevakool, kellele kohta tegi Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed vastavalt käskkirjale nr 5.2/72 (24.07.2015) 2015/2016. õppeaasta rahastamisotsuse.

Taotlusvooru eelarve on 33 561,77 eurot.

Taotletava toetuse suurus õppeaastaks ühe pühapäevakooli kohta sõltub kooli õpilaste arvust:

kuni 5 300 eurot, kui pühapäevakooli õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul 17 ja rohkem õpilast;
kuni 3 800 eurot, kui pühapäevakooli õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul 10-16 õpilast.

Taotluste esitamise tähtaeg on:  28. september 2015 kell 23:59.

Taotlusvooru tutvustav infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2A, Tallinn) 11. september 2015 kell 13.00-15.00. Infopäevale palun registreeruda aadressil kristina.pirgop@meis.ee.

TAOTLUSVOORU DOKUMENDID

Juhend (eestikeelne, venekeelne) toetuse taotlejale
Lisa 1. Taotlus
Lisa 2. Eelarve
Lisa 3. Koolijuhi ja õpetajate elulookirjeldused
Lisa 4. Abikõlblikkuse reeglitest ja aruandluse juhend

Lisa 5. Aruandluse vormid
Lisa 5.1. Sisuaruande vorm
Lisa 5.2. Finantsaruande vorm

Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.


Täiendav info

Liilika Raudhein
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9841
E-post: liilika.raudhein@meis.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts
3 800.00 EUR
MTÜ Narva Slaavi Kultuuriselts "Svätogor"
5 300.00 EUR
MTÜ Pühapäevakool NUR
5 300.00 EUR
MTÜ Narva Linna Ukraina Kaaslaskond
3 100.00 EUR
Valgevene Uus Tee
5 280.00 EUR
Narva Linna Usbeki Kultuuriselts Sogdiana
2 800.00 EUR
MTÜ Terek (Kabardiini Pühapäevakool)
3 749.00 EUR
Eesti Korea Kultuuriühing
3 675.00 EUR
  Kokku: 33 004.00 EUR