Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid
Kood: RK16KDP001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 16.02.2016 00:00 - 18.03.2016 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“ eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva ja kodanikuteemalise esseekonkursi traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis, pakkuda eri rahvusest noortele võimalusi omavaheliste kontaktide loomiseks ja arendamiseks ühise tegevuse kaudu.

 

Projektikonkursi sihtrühm on Eesti üldhariduskoolides ja/või kutsekoolides õppivad noored vanuses 7-26 aastat.

 

Projektikonkursi eelarve on 62 000 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt 3200 eurot. Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik ja/või tema hallatav asutus, riigi ja kohaliku omavalitsuse haridus- ning noorsootöö asutus. Projektikonkurssi rahastab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISAs (Lõõtsa 2A VIII korrus, Tallinn) 03. märtsil 2016 kell 11-13. Infopäeval toimunu salvestatakse ja järelkuulamiseks laaditakse koos slaididega MISA veebilehele www.meis.ee. Infopäevale saab registreerida aadressil riina.ring@meis.ee.

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 18. märts 2016. a kell 23:59. Soovitatav on alustada taotluse üleslaadimist piisava ajavaruga (soovitatavalt enne tööpäeva lõppu).

 

Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).

 

03. märtsil 2016 toimunud infopäeval esitletud konkursi slaide saab alla laadida SIIT.
Lubatud infopäeva helisalvestis ei ole tehnilisel põhjusel kahjuks järelkuulatav.  
 

KONKURSI DOKUMENDID:

 

Konkursijuhend
Lisa 1. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

 

Projekti taotluse vormid
Lisa 2.1. Projekti taotluse vorm.
Lisa 2.2. Projekti tegevuste ajakava vorm.
Lisa 2.3. Projektijuhi elulookirjelduse vorm.
Lisa 2.4. Projekti eelarve vorm.
Lisa 2.5. Munitsipaalasutuste puhul kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse vorm.

 

Projekti aruandluse vormid
Lisa 3.1. Sisuaruande vorm.
Lisa 3.2. Finantsaruande vorm.
Lisa 3.3. Osalejate registreerimislehe vorm.


Täiendav info

Riina Ring
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9030
E-post: riina.ring@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Tartu LV Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Parem kaasatus igapäevasesse kooliellu
3 040.00 EUR
Jõhvi Vene Põhikool
Seiklusõpe eesti kirjandusloo maastikul
2 747.50 EUR
Tartu Ülikooli muuseum
Kuidas Tartu teadlased on mõjutanud maailma ja kuidas maailma on mõjutanud Tartut
3 200.00 EUR
Rakvere Gümnaasium
Sügis targa tarva juures
3 036.50 EUR
Sillamäe Eesti Põhikool
Meri on, meri jääb ...
2 988.00 EUR
Kohtla-Järve Maleva Põhikool
Hea kodanik – edukas riik
2 550.00 EUR
Jõhvi Gümnaasium
„Mine metsa“ laager Ida-Virumaa gümnasistidele
3 090.00 EUR
  Kokku: 20 652.00 EUR