Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele ja kultuuri tutvustamine projektlaagrites ning eesti keele ja kultuuri õpe peredes
Kood: RK16KVP001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 04.03.2016 00:00 - 04.04.2016 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru üldeesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 eluaastat eesti kultuuriruumi – maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakkuda noortele võimalusi kontaktide loomiseks Eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega Lisaks keele ja kultuuri õppele peab programm pakkuma noortele võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks ja koostööks.

 

Konkursi sihtrühm on Eestis elavad noored vanuses 7-19 eluaastat, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Projekti tegevused on suunatud ka Eestis elavatele 7-19-aastastele noortele, kelle kodune keel on eesti keel, nn tuginoortele.

 

Toetust saab taotleda kahes valdkonnas:

 

I VALDKOND – EESTI KEELE JA KULTUURI ÕPE PROJEKTLAAGRITES 7-19 AASTASTELE NOORTELE

II VALDKOND – EESTI KEELE JA KULTUURI ÕPE EESTI PEREDES

 

Projektlaagrid ja pereõpe toimuvad ajavahemikus 01.06.2016 – 30.11.2016. a

 

Toetust saab taotleda I valdkonnas Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusloaga noortelaagri pidajad ning projektlaagrite korraldajad, kellel on laagri toimumise ajal ja enne projektitoetuslepingu sõlmimist kehtiv kohaliku omavalitsuse luba projektlaagri läbiviimiseks ning II valdkonnas juriidilised isikud või asutused, sh mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik organisatsioon või asutus, kelle põhikirjaline või põhimääruse kohane eesmärk on noorsootöö, sotsiaaltöö (lastekaitse), formaalhariduse või selle välise tegevuse korraldamine.

 

Taotlusvooru eelarve on 25 000 eurot.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on: 04. aprill 2016 kell 23:59.

 

Taotlusvooru tutvustav infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2A, Tallinn) 14. märtsil 2016 kell 11.00-13.00.
Infopäevale palume registreerida aadressil jana.tondi@meis.ee 

 

KONKURSI DOKUMENDID 

 

Konkursi juhend

Lisa 1. Projekti taotluse vormid

Lisa 1.1. Projekti taotluse vorm

Lisa 1.2. Projekti tegevuste ajakava vorm

Lisa 1.3. Elulookirjelduse vorm

Lisa 1.4. Projekti eelarve vorm

Lisa 1.5. Noorte projektlaagri programm

Lisa 2. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

Lisa 3. Projekti aruandluse vormid

Lisa 3.1. Sisuaruande vorm

Lisa 3.2. Finantsaruande vorm

Lisa 3.3. Osalejate registreerimislehe vorm


Täiendav info

Marina Fanfora

rakenduskeskuse koordinaator

tel: + 372 6599 068

e-post: marina.fanfora@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal
„Räägime eesti keeles“
12 240.00 EUR
Narva 6. Kool
"Vana-Võrumaa teedel"
7 010.10 EUR
Keila Vallavalitsus 2
„Sõprus keele ringis“
8 027.90 EUR
  Kokku: 27 278.00 EUR