Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele ja kultuuri programmid noortelaagrites
Kood: RK16KVP002
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 10.03.2016 00:00 - 11.04.2016 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus


Projektikonkursi üldeesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-18 eluaastat eesti kultuuriruumi – maad, ajalugu, kultuuri ja keelt.

Eesti keele ja kultuuri programmid toimuvad ajavahemikus 1. mai 2016 – 30. september 2016. a.

Konkursi sihtrühm on Eestis elavad noored vanuses 7–18-aastased laagris osalevad noored, kelle kodune keel ei ole eesti keel.

Konkursi raames toetatakse sihtrühmale eesti keeles mitteformaalse õppe korraldamist noortelaagrite vahetuses. Noortel võimaldatakse suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel suurendades kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist, aga ka noorte omavahelist koostööd (nt ekskursioonid muuseumitesse, ajaloolistesse kohtadesse, ühismatkad, maastikumängud, kohtumisõhtud kirjanike/luuletajatega, filmiesitlused, vabaõhuetenduste külastamine, viktoriinid, koostöö sõpruskoolide/klassidega jm).

Konkursi eelarve on 20 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on: 11. aprill 2016 kell 23:59.

Taotlusvooru tutvustav infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2A, Tallinn) 29.03.2016 kell 11:00 – 13:00. Infopäevale palume registreerida aadressil jana.tondi@meis.ee.

NB! Toetust saab taotleda toimuva laagri programmi täiendamiseks.


KONKURSI DOKUMENDID 

Konkursi juhend


Lisa 1. Projekti taotluse vormid

Lisa 1.1. Projekti taotluse vorm
Lisa 1.2. Projekti tegevuste ajakava vorm
Lisa 1.3. Elulookirjelduse vorm
Lisa 1.4. Projekti eelarve vorm
Lisa 1.5. Noortelaagri vahetuse õppeprogrammi kava

Lisa 2. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

Lisa 3. Projekti aruandluse vormid

Lisa 3.1. Sisuaruande vorm
Lisa 3.2. Finantsaruande vorm
Lisa 3.3. Osalejate registreerimislehe vorm


Täiendav info

Marina Fanfora
MISA rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9068
E-post: marina.fanfora@meis.ee

 


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ
Huvitav suvi Remnikus 2016
10 000.00 EUR
Optimum Semper OÜ
Mina minu Eestis
3 510.00 EUR
OÜ Valgemetsa Puhkeküla
Harjuta eesti keelt ja õpi tundma Eesti kultuuri huviga: suvelaagris Valgemetsas
4 212.00 EUR
  Kokku: 17 722.00 EUR