Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimine
Kood: RK16PPK001
Tüüp: Taotlusvoor
Tähtaeg: 04.05.2016 00:00 - 06.06.2016 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru eesmärk toetada eesti keelest erineva emakeelega laste emakeele ja kultuuri õpet. Keele- ja kultuuriõppe kaudu toetatakse laste ja noorte rahvuslikku identiteeti ning oma või esivanemate emakeele õpet.

Vastavalt huvikooli seadusele peab toetust taotlev pühapäevakool olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetegevuse maht peab olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas.

Toetust saab taotleda pühapäevakool, kelle õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul vähemalt 10 õpilast. 80% pühapäevakooli õpilastest peavad olema päritolult rahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on pühapäevakooli esitatud taotluse aluseks (vähemalt üks vanematest või vanavanematest peab olema antud päritolu). Õpilaste vanus on vahemikus 3-18 aastat.

Taotlusvooru eelarve on 135 464,80 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on: 6. juuni 2016 kell 23:59.

Taotlusvooru infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 12.05.2016 kell 13.00 – 16.00 ja 18.05.2016 kell 10.00- 13.00. Infopäevale palume registreerida aadressil sandra.nuudi@meis.ee. Kirjas täpsustada, kummale kuupäevale registreeritakse. TAOTLUSVOORU DOKUMENDID

Taotlusvooru juhend  NB! Vabandame, kõik kes laadisid taotlusvooru juhendi perioodil 04.05 - 16.05, palume see uuesti alla laadida, kuna kodulehel olnud juhedi vorm oli ebatäpne).  
Lisa 1 Taotlusvorm
Taotlusvorm venekeelsete kommentaaridega
Lisa 2 Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

Projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.


Täiendav info

Kristina Pirgop  
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024
E-post: kristina.pirgop@meis.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
MTÜ Kultuurihariduslik Selts Vene Pühapäevakool
5 400.00 EUR
MTÜ Valga Ukraina Selts Kalyna
5 400.00 EUR
MTÜ Tallinna läti rahvuskool Taurenis
5 400.00 EUR
Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts
3 782.00 EUR
MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi (Tartu rühm)
3 799.50 EUR
MTÜ Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus Zlata
5 400.00 EUR
MTÜ Pärnu Ingerisoomlaste selts
3 750.00 EUR
MTÜ Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan
6 330.00 EUR
Tallinna Armeenia Rahvusselts
5 400.00 EUR
Ukraina Kultuurikeskus
3 797.95 EUR
Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis
5 400.00 EUR
MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi (Sillamäe rühm)
3 458.00 EUR
MTÜ Armeenia Pühapäevakool MAŠTOTS (Tartu õpperühm)
3 800.00 EUR
Ukraina Kultuuri-Haridusühing Stožarõ
3 763.00 EUR
MTÜ Pühapäevakool Nur
3 800.00 EUR
MTÜ Aserbaidžaani huvikool Orhan
5 400.00 EUR
MTÜ Eesti Gruusia Rahvusühing
4 993.00 EUR
MTÜ Armeenia Püha- päevakool MAŠTOTS (Tallinna rühm)
5 400.00 EUR
MTÜ Narva Slaavi Kultuuriselts „Svätogor“
5 100.00 EUR
MTÜ Vene Pühapäevakool Kitovras (Kose)
4 542.22 EUR
MTÜ Puškini Instituut
3 891.52 EUR
MTÜ Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühing
3 800.00 EUR
Eesti Tatariselts ALTÕN
5 114.00 EUR
MTÜ Vene Pühapäevakool Kitovras (Toila)
4 036.22 EUR
MTÜ Terek
3 584.00 EUR
MTÜ Korea Pühapäevakool
2 880.50 EUR
MTÜ Õppe-ja arenduskeskus Järelaitaja
3 458.52 EUR
  Kokku: 120 880.43 EUR

Rahastajad