Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised tegevused
Kood: RK16KDP002
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 13.05.2016 00:00 - 13.06.2016 12:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised tegevused“ eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva ja kodanikuteemalise esseekonkursi traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis, pakkuda Eestis elavatele eri rahvusest noortele võimalusi omavaheliste kontaktide loomiseks ja arendamiseks ühise tegevuse kaudu.

Projektikonkursi sihtrühm on Eesti üldhariduskoolides ja/või kutsekoolides õppivad noored vanuses 7-26 aastat.

Projektikonkursi eelarve on 41 000 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on maksimaalselt 3200 eurot. Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik ja/või tema hallatav asutus, riigi ja kohaliku omavalitsuse haridus- ning noorsootöö asutus. Projektikonkurssi rahastab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISAs (Lõõtsa 2A VIII korrus, Tallinn) 26. mail 2016 kell 11.00-12.30. Infopäeval toimunu salvestatakse ja järelkuulamiseks laaditakse koos slaididega MISA veebilehele www.meis.ee. Infopäevale saab registreerida aadressil riina.ring@meis.ee.

Projektikonkursi infopäeva slaidid leiab SIIT.

Taotluse esitamise tähtaeg on 13. juuni 2016. a kell 12.00. Soovitatav on alustada taotluse üleslaadimist piisava ajavaruga.

Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).


KONKURSI DOKUMENDID:

Konkursijuhend
Lisa 1. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend
Lisa 2. Vormid
Lisa 3. Kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse vorm
Lisa 4. Projektis osalejate registreerimislehe vorm


Täiendav info

Riina Ring
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9030
E-post: riina.ring@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Valgamaa Kutseõppekeskus
Eesti ühiskonna, sh kodanikupäeva, tutvustamine Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilastele
3 170.00 EUR
VVS Media grupp MTÜ
Koolinoorte kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised kohtumised tuntud Eesti inimestega
2 809.03 EUR
Sillamäe Lastekaitse Ühing
Teadlik ja salliv noor kodanik - 2
3 200.00 EUR
IIsaku Gümnaasium
Hääletoru häälekaks mitmes keeles
3 199.00 EUR
Keila Vallavalistus
Eelarvamuste vaba ja stereotüüpideta Eesti
3 200.00 EUR
Kallaste Kool
Oleme Eestimaa lapsed
3 185.00 EUR
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
Ühtses meediaruumis
3 135.00 EUR
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
Kodanikupäeva ürituste korraldamine laste- ja noortefilmide festivali Just Film raames
1 340.95 EUR
  Kokku: 23 238.98 EUR