Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele
Tüüp: Lihtsustatud korras tellitav teenus
Tähtaeg: 20.06.2016 00:00 - 02.08.2016 16:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Riigihanke „Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“ korraldamise eesmärk on ette valmistada ning ellu viia eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme eesti keele koolitused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele ajavahemikus 01.09.2016 - 30.11.2017. Sihtrühm on eesti keelt ebapiisavalt valdavad, eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikud ja uussisserändajad, kes elavad Eesti erinevates piirkondades (Ida-Virumaal, Tallinnas jm).

Kursused korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ alategevuse 5.2.1 „Lõimumiskoolitused“ raames.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/175856.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 02. augustil 2016 kell 16.00.  


Täiendav info

Ruslan Prohhorenko    
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9035
E-post: ruslan.prohhorenko@meis.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
OÜ Mitteldorf
151 200.00 EUR
OÜ Multilingua Keelekeskus
173 678.40 EUR
Atlasnet Mittetulundusühing
241 920.00 EUR
  Kokku: 566 798.40 EUR