Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Reisiteenuste ostmine
Tüüp: Lihtsustatud korras tellitav teenus
Tähtaeg: 29.08.2016 00:00 - 14.09.2016 16:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Käesoleva riigihanke eesmärk on leida reisiteenuseid osutavad pakkujad (edaspidi Reisiettevõtja), kellega sõlmitakse raamlepingud. Rahastatakse antud hanget riigieelarveliste toetuste kasutamise lepingutega ja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alusel.  Hankija sõlmib raamlepingu vähemalt kahe (2), kuid kuni kolme (3) majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga. Kui kolm või enam kvalifitseeritud pakkujat esitab HDs sätestatud tingimustele vastava pakkumuse, sõlmitakse raamlepingud kolme eduka pakkujaga.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177703.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 14. september 2016 kell 16.00.


Täiendav info

Sandra Nuudi
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel: +372 659 9855
E-post: sandra.nuudi@meis.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Reisieksperdi Aktsiaselts
150 000.00 EUR
Aktsiaselts Baltic Tours
150 000.00 EUR
Aktsiaselts Wris

Summad on käibemaksuta. Sõlmitud lepingute summasid ei liideta, 150 000 eurot on arvestuslikult kogu hanke maht.

150 000.00 EUR
  Kokku: 450 000.00 EUR