Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Noortele suunatud seminar-arutelude korraldamine
Tüüp: Lihtsustatud korras tellitav teenus
Tähtaeg: 29.08.2016 00:00 - 19.09.2016 10:00
Korraldaja:
Arenduskeskus

Kirjeldus

MISA kuulutas välja hanke „Noortele suunatud seminar-arutelude korraldamine“. Hangitavate tegevuste raames  viiakse läbi noortele suunatud seminar-arutelud ajavahemikus 01.10.2016  - 31.08.2017.

Hanke eesmärgiks on korraldada seminar-arutelude sari Eesti eri maakondades elavatele eri rahvustest 700-le noorele vanuses 17 kuni 26 aastat, toetamaks nende omavaheliste kontaktide tekkimist ja vähendamaks kultuuridevahelisi barjääre ning soodustamaks lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide koostööd. Seminar-arutelude sarja põhifookuses on noorte suhted ja suhtlemisoskus erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

Hange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.3 „Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused“ alategevuse 5.3.1 „Lõimumisalased koostöötegevused“ raames.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177785.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 19. september 2016 kell 10.00.  


Täiendav info

Natalia Reppo
MISA koostöötegevuste valdkonnajuht
Tel. +372 659 9840
E-post: natalia.reppo@meis.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Mittetulundusühing Avatud Vabariik
44 400.00 EUR
  Kokku: 44 400.00 EUR