Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise teine taotlusvoor
Kood: RK16PPK002
Tüüp: Taotlusvoor
Tähtaeg: 01.09.2016 00:00 - 19.09.2016 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru eesmärk on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste emakeele ja kultuuri õpet. Keele- ja kultuuriõppe kaudu toetatakse laste ja noorte rahvuslikku identiteeti ning oma või esivanemate emakeele õpet.

Vastavalt huvikooli seadusele peab toetust taotlev pühapäevakool olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Emakeele, rahvuskultuuri ja ajaloo õppega seotud õppetegevuse maht peab olema vähemalt 100 akadeemilist tundi aastas.

Toetust saab taotleda pühapäevakool, kelle õppetegevuses osaleb õppeaasta jooksul vähemalt 10 õpilast. 80% pühapäevakooli õpilastest peavad olema päritolult selle rahvuse esindajad, kelle kultuur ja keel on pühapäevakooli esitatud taotluse aluseks (vähemalt üks vanematest või vanavanematest peab olema antud päritolu). Õpilaste vanus on vahemikus 3-18 aastat.

NB! Toetust ei saa taotleda pühapäevakool, kellele kohta tegi Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (edaspidi: MISA) vastavalt käskkirjale nr 5.2/61 (07.07.2016) 2016/2017. õppeaasta rahastamisotsuse.

Taotlusvooru eelarve on 14 450,57 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on: 19. september 2016 kell 23.59. Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).


TAOTLUSVOORU DOKUMENDID

Taotlusvooru juhend 

Lisa 1 Taotlusvorm
Abimaterjal Taotlusvorm venekeelsete kommentaaridega

Lisa 2 Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend

Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.


Täiendav info

Kristina Pirgop  
MISA partnerlussuhete valdkonnajuht
Tel: 659 9024
E-post: kristina.pirgop@meis.ee


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
MTÜ Loominguline Ühendus „Koit“
3 800.00 EUR
Narva linna Ukraina Kaaslaskond
3 349.00 EUR
Narva linna Usbeki kultuuriselts Sogdiana
3 510.00 EUR
  Kokku: 10 659.00 EUR