Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele ja kultuuri tutvustamine projektlaagrites ning eesti keele ja kultuuri õpe peredes
Kood: RK16KVP003
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 07.09.2016 00:00 - 26.09.2016 10:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Taotlusvooru üldeesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 eluaastat eesti kultuuriruumi – maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakkuda noortele võimalusi kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Lisaks keele ja kultuuri õppele peab programm pakkuma noortele võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks ja koostööks.

Konkursi sihtrühm on Eestis elavad noored vanuses 7-19 eluaastat, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Projekti tegevused on suunatud ka Eestis elavatele 7-19-aastastele noortele, kelle kodune keel on eesti keel, nn tuginoortele.

Toetust saab taotleda kahes valdkonnas:

I VALDKOND – EESTI KEELE JA KULTUURI ÕPE PROJEKTLAAGRITES 7-19 AASTASTELE NOORTELE

II VALDKOND – EESTI KEELE JA KULTUURI ÕPE EESTI PEREDES

Projektlaagrid ja pereõpe toimuvad ajavahemikus 01.10.2016 – 30.11.2016

Toetust saab taotleda I valdkonnas Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusloaga noortelaagri pidajad ning projektlaagrite korraldajad, kellel on laagri toimumise ajal ja enne projektitoetuslepingu sõlmimist kehtiv kohaliku omavalitsuse luba projektlaagri läbiviimiseks ning II valdkonnas juriidilised isikud või asutused, sh mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik organisatsioon või asutus, kelle põhikirjaline või põhimääruse kohane eesmärk on noorsootöö, sotsiaaltöö (lastekaitse), formaalhariduse või selle välise tegevuse korraldamine.

Taotlusvooru eelarve on 21 545 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on: 26. september 2016 kell 10.00. Taotlus koos lisadega esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (http://www.meis.ee/digitaotlus).

Taotlusvooru tutvustav infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2A, Tallinn) 14. septembril 2016 kell 11.00.

Infopäevale palume registreerida aadressil marina.fanfora@meis.ee.


KONKURSI DOKUMENDID 

Konkursijuhend

LISAD

Lisa 1. Projekti vormid
Lisa 2. Abikõlblikkuse reeglid ja aruandluse juhend
Lisa 3. Osalejate registreerimislehe vorm


Täiendav info

Jana Tondi
MISA keelelise ja kultuurilise kümbluise valdkonnajuht
Tel: + 372 6599 068
E-post: jana.tondi@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal
12 240.00 EUR
Narva 6. Kool
5 471.10 EUR
  Kokku: 17 711.10 EUR