Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Lõimumisteemalise ristmeedia programmi loomine
Tüüp: Lihtsustatud korras tellitav teenus
Tähtaeg: 07.10.2016 00:00 - 07.11.2016 16:00
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Hanke eesmärk on luua lõimumisteemaline ristmeedia programm, mis tutvustab eestlastele ja muust rahvusest inimestele positiivseid ning lõimumist toetavaid hoiakuid, mis eksisteerivad tänapäevases Eesti ühiskonnas tänu nende igapäevasele suhtlemisele ja koostööle. Programmi keskseks audivisuaalseks lahenduseks on hanke käigus toodetav telesaatesari, mis on eetris Eestis vabalevis olevates telekanalites 2017. aasta sügishooajal.

Ristmeedia programmi all mõistetakse audiovisuaalse lahenduse edastamist interneti, raadio- ja telekanalite abil. Erinevate meediaplatvormide kombineerimise tulemusena valmib üks ristmeedia terviklahendus. Lõimumise ja ühiskonna sidususe seisukohast on oluline, et loodav ristmeedia programm annab eelkõige muu emakeelega inimestele võimaluse tagasisideks ning soodustab erineva keelelis-kultuurilise taustaga inimeste omavahelist suhtlemist (nt sotsiaalvõrgustike kaudu).

Hange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.3 „Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused“ alategevuse 5.3.2 „Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused“ raames.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/179083.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 07. novembril 2016 kell 16.00.  


Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Mittetulundusühing Kinoteater
64 200.00 EUR
  Kokku: 64 200.00 EUR