Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Eesti keele ja kultuuri õpe eesti peredes
Kood: RK17EKK001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 23.01.2017 00:00 - 20.02.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Projektikonkursi eesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 eluaastat eesti kultuuriruumi – maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakkuda noortele võimalusi kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Konkursi raames toetatakse sihtrühmale eesti keele ja kultuuri õpet eesti peredes ajavahemikus 01.03.2017 – 30.11.2017. a.

 

Projektikonkurss toetab arengukava Lõimuv Eesti 2020 alaeesmärk 2 „Vähelõimunud välispäritolu taustaga püsielanike osalemine ühiskonnas on kasvanud Eesti kodakondsuse omandamise ning uute ühiskondlike teadmiste kaudu“ meetme 2.1  „Võimaluste loomine vähelõimunud välispäritolutaustaga Eesti püsielanike ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja lõimumise toetamiseks“ elluviimist.

 

Vt. Lõimuv Eesti 2020 viide Kultuuriministeeriumi kodulehel:

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/le2020_arengukava_uuendatud_2016.pdf

 

Konkursi kogueelarve on 45 000 eurot.

 

Konkursi infopäev taotlejatele toimub MISA-s (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 01.02.2017 kell 11.00 – 12.30. Infopäevale palume registreerida aadressil marina.fanfora@meis.ee

 

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ühes digikonteineris MISA digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas http://www.meis.ee/digitaotlus

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 20.02.2017.

 

 

Konkursi dokumendid:

 

Konkursijuhend

 

Lisa 1. Projekti vormid.

Lisa 2. Registreerimislehe vorm.


Täiendav info

Marina Fanfora

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Rakenduskeskuse koordinaator

Tel: 659 9068

E-post: marina.fanfora@meis.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Mittetulundusühing Volonta

Väärtustame eesti keelt ja kultuuri

14 776.60 EUR
Mittetulundusühing Veeda vaheaeg Võrumaal

Räägime eesti keeles

29 890.16 EUR
  Kokku: 44 666.76 EUR