Tulemused
Prindi lehekülg
Nimi: Lõimumise edendamine kultuuritegevuste kaudu
Kood: RK17LEK001
Tüüp: Projektikonkurss
Tähtaeg: 28.04.2017 00:00 - 29.05.2017 23:59
Korraldaja:
Rakenduskeskus

Kirjeldus

Kirjeldus

Projektikonkursi
eesmärk on toetada kultuuri valdkonda kuuluvaid ühistegevusi koostöö- ja kaasamisprojektidena, mis parandavad ühiskondlikku sidusust, sh eri keelelis-kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide teket, suhtlust ja kaasamist ühiskonnas.

Lõimumisvaldkonna eesmärkide saavutamiseks vaja senisest enam:
1) aktiivset ühiskondlikku osalust ja ühise kommunikatsiooniruumi tugevnemist toetavaid tegevusi, mis arvestavad regionaalseid eripärasid ning pööravad tähelepanu Ida-Virumaale ning Harjumaa piirkondadele, kus elab palju vene keelt peamise suhtluskeelena kasutavaid inimesi; 
2) tegevusi, mis aitavad muuta ühiskonda sallivamaks ja avatumaks, pannes rõhku suuremale koostööle Eesti eri rahvusrühmade vahel ning lõimumist soodustavate avatud väärtushoiakute tekkele ja kinnistumisele ühiskonnas;
3) eesti kultuurist osa saamise võimalusi tutvustavaid tegevusi.

Konkurss toetab arengukava Lõimuv Eesti 2020 alaeesmärk 1 Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud meetme 1.2 Igapäevaste kontaktide, suhtluse ja kaasamise toetamine ühiskonnas eesmärkide elluviimist, vt Lõimuv Eesti 2020: http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/le2020_arengukava_uuendatud_2016.pdf.     

Konkursi eelarve kokku on 30 000 eurot. Ühele projektile eraldatav maksimaalne toetus on kuni 10 000 eurot.

Konkursi infopäev taotlejatele toimub Integratsiooni Sihtasutuses (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) 17.05 kell 13.00. Infopäevale palume registreerida aadressil sigre.rouk@integratsioon.ee    

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ühes digikonteineris Integratsiooni Sihtasutuse digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (https://www.integratsioon.ee/digitaotlus).

Taotluse esitamise tähtaeg on 29.05.2017.

Konkursi dokumendid: 
Konkursijuhend
Lisa 1. Projekti taotluse, eelarve, sisuaruande ja finantsaruande vorm
Lisa 2. Registreerimislehe vorm

Konkursi täiendav info:
Jana Tondi, tel +372 659 9069, e-post: jana.tondi@integratsioon.ee
Sigre Rõuk, tel +372 659 9035, e-post: sigre.rouk@integratsioon.ee


Toetuse saaja(d)

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite Osaühing
Teaduse võlud
5 338.20 EUR
MTÜ ALLIKA KÜLA
Mängime pilli koos
4 630.00 EUR
IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONI-KESKUS
Tulekud ja minekud kultuuris
8 750.00 EUR
Muusikute täiendõppe keskus
Muusikasillad
6 600.00 EUR
Narva 6. Kool
Tantsukeel ühendab
4 681.80 EUR
Mittetulundusühing Eesti Semiootika Selts
Mina mäletan
2 824.00 EUR
MTÜ Rajamuusika
Festival IDeeJazz’17 @ Narva
8 000.00 EUR
OÜ ÕM
Festival Mägede Hääl
5 000.00 EUR
Nutigeen OÜ
Robootika perepäev "Laps robootikaõpetaja rollis"
2 000.00 EUR
  Kokku: 47 824.00 EUR